Váš partner pro
realizaci přidané hodnoty
Sjeďte dolů
a uvidíte, co děláme
Kdo
jsme
Tým zkušených profesionálů s bohatými znalostmi v oblastech budování strategie,
procesní excelence a inovací.
Co
děláme jinak
V partnerství s našimi klienty připravujeme a realizujeme na míru šitá řešení.
Nejprve Vám nasloucháme
Co pro Vás můžeme udělat
1
 • Strategy Development
 • Inovace produktů a služeb
 • Centra sdílených služeb a centra excelence
 • Lean Six Sigma
 • Model procesní zralosti
 • Řízení projektů a PMO
 • Řízení změn
 • 24services.ERP Implementation
 • Zlepšování zákaznické zkušenosti a angažovanosti týmů
 
 •  
 •  
   
 •  
   
 
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 
 •  
 •  
   
 •  
   
 •  
   
2
3
Stáváme
se
součástí
vašeho
týmu
Stáváme se
součástí
vašeho týmu
Společně
definujeme
Společně definujeme
Vaše očekávání
 • Kam směřujete a co očekáváte
 • Kde potřebujete zavést nový přístup
  nebo řešení
 • Jak je naimplementovat
  udržitelným způsobem
Současný stav
 • Co dobře funguje a lze na tom stavět
 • Jakým výzvám a problémům
  čelíte
 • V čem nedosahujete očekávané výkonnosti
Cíle
 • Cile ve vztahu k vašim zaměstnancům
 • Cile ve vztahu k vašim zákazníkům a uživatelům
 • Cíle ve vztahu k vašim finančním a výkonostním ukazatelům
 • Facilitovaný workshop k nalezení nejúčinnějšího zaměření
Určení projektového přístupu
Diskuze nad procesní
a personální situací
ve vaší společnosti
Návrh přístupu k projektu
Proveditelnost
a kalkulace
přínosů projektu
Vytvoření časového
plánu projektu
Výpočet nároků
na zdroje během
projektu
Příprava rozpočtu
projektu
Konsolidace všech
návrhů
Návrh konceptu
průběžného reportingu
Schválení
projektu
4
Realizace
projektu
Reporting
Semináře
Testování
Pilot
Zavedení
Stabilizace
Zhodnocení
projektu
Připraveni začít?
Ještě ne?
Pojďme dál
Naše úspěchy
Redesign procesu vymáhání pohledávek
Umožnili jsme našemu zákazníkovi snížit hodnotu pohledávek
90+ dní po splatnosti o 90% za 9 měsíců,
Hodnota
pohledávek
$ 3 562 000 $ 119 000
POUČENÍ
Z PROJEKTU
 • VI.17
 • VII.17
 • VIII.17
 • IX.17
 • X.17
 • XI.17
 • XII.17
 • I.18
 • II.18
 • III.18
... a zároveň snížit DSO
(Days Sales Outstanding - poměr obratu k hodnotě pohledávek) o 70%.
DSO
POUČENÍ
Z PROJEKTU
 • VI.17
 • VII.17
 • VIII.17
 • IX.17
 • X.17
 • XI.17
 • XII.17
 • I.18
 • II.18
 • III.18
 • 126
 • 118
 • 94
 • 92
 • 86
 • 63
 • 56
 • 53
 • 46
 • 38
Redesignem procesu jsme ve stejné době uvolnili zákazníkovi
volnou hotovost ve výši 3.210.000 USD.
volná
hotovost
$ 3 210 000 $ 119 000
POUČENÍ
Z PROJEKTU
 • VI.17
 • VII.17
 • VIII.17
 • IX.17
 • X.17
 • XI.17
 • XII.17
 • I.18
 • II.18
 • III.18
Naše úspěchy
Zavedení centra sdílených služeb
Umožnili jsme našemu zákazníkovi ušetřit 34% relevantních personálních nákladů
s návratností 7 měsíců.
Naše úspěchy
Zavedení definované firemní strategie
Podporovali jsme našeho zákazníka při zavádění strategie,
která umožnila zvýšit spokojenost zaměstnanců z 57% na 87% v jednom roce.
Ozvěte se nám
kontaktní formulář
24 Services Group s.r.o.
K hájovně 39
142 00 Praha 4
Česká republika
Tel:
+420 603 556 567
IČO 289 60 441, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Praha v oddílu C, spisová značka 156029